Dé specialist in scheepsverzekeringen Scheepsverzekeringen

EOC moet stoppen met keuringen voor certificeren

Het uitvoeren van keuringen voor het certificeren van schepen kan niet worden uitgevoerd door een partij die ook schepen verzekert. Dat heeft ILT ons laten weten.

Het NBKB (Nederlandse Bureau Keuringen Binnenvaart) geeft onder mandaat van de Nederlandse overheid ESTRIN-certificaten uit.  Voorafgaand aan de uitgifte van het certificaat vinden één of meerdere keuringen plaats door het NBKB. Het NBKB maakt voor de uitvoering van de keuringen gebruik van inspecteurs met kennis van zake in de markt. 

EOC was één van de partijen die door het NBKB hiervoor werd ingeschakeld. ILT is van mening dat keuringen niet kunnen worden uitgevoerd door een verzekeringsmaatschappij. Dit houdt helaas in dat EOC als verzekeraar moet stoppen met het beschikbaar stellen van inspecteurs voor certificering onder gezag van het NBKB.

Voor het mandaat van de Nederlandse overheid is het vereist dat het NBKB door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. De accreditatie van het NBKB was wegens het niet voldoen aan alle vereiste punten sinds 26 oktober 2023 opgeschort. Met ingang van 14 februari 2024 is de schorsing van het NBKB opgeheven en is het NBKB weer geaccrediteerd om schepen te certificeren. 

Meehelpen oplossen van keuringsachterstanden

Door de schorsing van het NBKB, maar ook doordat een aantal keurende partijen zich heeft teruggetrokken, zijn er grote keuringsachterstanden ontstaan. Om dit probleem voor de binnenvaart te helpen oplossen heeft EOC het NBKB aangeboden om tijdelijk keuringscapaciteit beschikbaar te stellen. Dit kan alleen met goedkeuring van het ILT. EOC zal zich ook inzetten om keuringsdossiers die al voor de schorsing door EOC waren gestart af te ronden.

Is uw certificering voor de schorsing gestart dan zullen wij u op de hoogte stellen of wij de certificering nog voor u kunnen afronden. Zodra wij uitsluitsel hebben ontvangen van ILT volgt hierover nader bericht. Nieuwe certificeringsopdrachten kunnen wij helaas niet meer aannemen.  

Indien u denkt uw schip niet tijdig te kunnen certificeren verwijst  ILT naar het mailadres vergunningverleningbinnenvaart@ilent.nl